1
Kreiranje zahteva
2
Izbor vozila
3
Izbor dodatne opreme
4
Potvrda zahteva