Izbor obaveznog i kasko osiguranja

Fast Mobility će vas kod izbora osiguravača uvek uputiti kod trenutno najodgovornijeg osiguravajućeg Društva. Uputićemo Vas za svako osiguravajuće Društvo gde i kako se prijavljuju eventualne štete. Omogucicemo Vam kontak sa najboljima na nasem trzistu.

Preporučiti vam dopunska osiguranja u skladu sa vasim potrebama, kao i medjunarodnu zelenu kartu osiguranja. Fast Mobility će vam preporučiti dopunska kasko osiguranja za vaš auto. U odnosu na vrednost auta i vaše potrebe zaštite, naše kolege iz osiguravajućih društava će vas upoznati sa cenom osiguranja i pokrićem koje dobijate u toj ceni.

Svake godine, 15 dana pred istek registracije vašeg automobila, stići će vam obaveštenje sa tačnim datumom isteka i preporuka da nas pozovete oko pripremu za produzenje registracije.