Fleet Informatički servis

Predstavlja vođenje baze podataka za sva vozila jedne kompanije. Pored osnovnih podataka o vozilu, baza sadrži podatke, kada je vozilo nabavljeno, od kog dilera, kada je prvi put registrovano, gde je obavljen tehnički pregled vozila, prvi servis, pređena kilometraza, zamena sezonskih guma, ime i prezime vozača vozila u kompaniji, pregled PDF dokumenata (nalozi, fakture, radni nalozi, itd.), pregled polisa osiguranja, prijava šteta, i dr.

Bazom podataka upravlja Provajder, pristup Bazi imaju samo odgovorna lica kompanije o čijim se vozilima vodi evidencija 24 sata u toku dana sa pristupom Serveru Provajdera putem interneta.

Naše usluge

Fleet Administrativni servis

Provajder vodi administraciju za sva vozila klijenta, obrađuje svu administrativnu statistiku sa tekućim stanjem...

Fleet Tehnički servis

Tehnička podrška Provajdera je preuzimanje fizičke brige o vozilu za klijenta, tj. odvoz na i dovoz sa, redovnog...

Fleet Informatički servis

Predstavlja vođenje baze podataka za sva vozila jedne kompanije. Pored osnovnih podataka o vozilu, baza sadrži...

Partneri