Fleet Administrativni servis

Provajder vodi administraciju za sva vozila klijenta, obrađuje svu administrativnu statistiku sa tekućim stanjem i svim promenama, urađenim servisima, odn. svima promenama na vozilu. Klijenta zastupamo u svim administraivnim poslovima i kontaktima sa državnom administracijom, savetujemo i uz saglasnost sa klijentom, pregovaramo oko uslova i vrednosti nabavke potrošnog materijala potrebna za redovno održavanje vozila.

Administrativni servis predstavlja praćenje i evidentiranje troškova, goriva i ulja, servisa, sitnih elementarnih potrošnih materijala,  pneumatika, rezervnih delova osiguranja i troškova godišnje registracije vozila.

Naše usluge

Fleet Administrativni servis

Provajder vodi administraciju za sva vozila klijenta, obrađuje svu administrativnu statistiku sa tekućim stanjem...

Fleet Tehnički servis

Tehnička podrška Provajdera je preuzimanje fizičke brige o vozilu za klijenta, tj. odvoz na i dovoz sa, redovnog...

Fleet Informatički servis

Predstavlja vođenje baze podataka za sva vozila jedne kompanije. Pored osnovnih podataka o vozilu, baza sadrži...

Partneri